Compania de Transport Public Arad face angajări. De caută de la vatman şi până la muncitori necalificaţi

  • njwc.info
  • august 19, 2018
  • 0

Compania de Transport Public Arad angajează vatmani, şoferi autobuz – pentru municipiul Arad şi preurban, şoferi autobuz – pentru localităţile Mailat şi Groşii Noi – cu domiciliul de preferință în localitățile sus menționate

CONDITII DE ANGAJARE:

vârsta minimă : 24 ani
fără antecedente penale sau abateri de la legea circulaţiei
permis de conducere categoria D – pentru șoferi autobuz
permis de conducere categoria Tv pentru vatmani

De asemenea, angajează; director tehnic; inginer electroenergetică; electricieni reparații tramvaie; lăcătuși mecanici reparații tramvaie; frigotehnist; tinichigii carosieri; mecanici auto; electrician auto; electricieni stații și linii; agent curățenie clădiri și mijloace de transport – pot fi și din rândul persoanelor cu handicap, conform art. 78 din Legea 448 / 06.12.2006, șofer automacaragiu; lăcătuși mecanici cu permis de conducere gradul B – pt. linie cale şi muncitori necalificați – pentru linie cale.
Cei interesati se vor prezenta la sediul S.C. C.T.P. S.A. – Serviciul Resurse Umane, până în data de 30.08.2018, având asupra lor urmãtoarele acte: buletin de identitate, act de studii în original şi curriculum vitae. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii – Serviciul Resurse Umane.

Lasă un răspuns