Comoara din subsolul țării. După aderarea la UE, România nu a mai extras niciun gram de aur

  • njwc.info
  • martie 19, 2018
  • 0

Valorificarea inteligentă a resurselor presupune investiţii majore şi câteva condiţii esenţiale precum cercetări geologice, condiţii de exploatare, înzestrare tehnologică, eficienţă economică în utilizarea resurselor, protejarea mediului cu costurile sale aferente

În ceea ce priveşte minereurile auro-argentifere din subsolurile României, acestea sunt estimate la 760 de tone, potrivit Strategiei industriei miniere pentru perioada 2012-2035.În România, cele mai importante cantităţi de aur au fost găsite, de-a lungul anilor, în aşa-numitul patrulater aurifer. Este vorba de o zonă din Munţii Apuseni, care cuprinde minele din zona Roşia Montană, Bucium, Baia de Arieş, Almaş, Brad şi Săcărâmb. După închiderea minelor de aur, înainte de aderarea României la UE, România nu a mai extras niciun gram de aur scrie

Uraniu: două zăcăminte. Producţia de minereu de uraniu este realizată în întregime de Compania Naţională a Uraniului.

La cărbuni există resurse de 9,7 miliarde de tone şi 299 de zăcăminte în întreaga ţară. Activitatea de exploatare este realizată în proporţie de peste 95% de stat. Există 53 licenţe de concesiune pentru exploatare.

Antracit: două zăcăminte închise la începutul anilor 1990;

Cărbune brun: două licenţe de exploatare;

Huilă: 54 de zăcăminte, din care şapte în exploatare cu rezerve de 230 de milioane tone şi 47 de perimetre neexploatate sau închise, cu rezerve de 373 milioane tone;

Lignit: 193 zăcăminte, din care 41 în exploatare cu rezerve de 318 milioane tone şi 168 zăcăminte neexploatate sau închise.

Resurse de ape subterane: 12 mii mc/zi ape minerale naturale, 48 mii mc/zi ape minerale terapeutice, 19 mii mc/zi dioxid de carbon mofetic şi 21 mii mc/zi apă geotermală. 131 licenţe de concesiune pentru exploatare au fost negociate şi încheiate.

Apele subterane potabile, industriale şi freatice: 101 zăcăminte;

Lasă un răspuns