Aveţi ghivece cu flori pe scările blocurilor? Răspundeţi în faţa legii!

Niciun comentariu

Uniunea Locală a Asociaţiilor Locative (ULAL) Arad reaminteşte asociaţiilor de proprietari prevederile ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.163/2007 privind normele generale de apărare împotriva incendiilor pentru asigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare a utilizatorilor în siguranţă în caz de incendiu, potrivit căruia „căile de evacuare se păstrează libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate şi realizate”.

„Totodată se interzice blocarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie cu materiale care reduc lăţimea şi înălţimea liberă de circulaţie stabilită conform prevederilor art 110 alin (1). Prin urmare nu se permite depozitarea pe căile de evacuare a obiectelor care alimentează gabaritul acestora sau care pot afecta evacuarea (de exemplu: biciclete, carucioare, mobilă, frigidere, ghivece de flori, etc.)”, precizează Dorina Lupşe, preşedintele ULAL Arad.

În conformitate cu prevederile art. 4.2.3., paragraful 2, din Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor P 118-99, „în subsolul sau demisolul clădirilor de locuit se pot realiza boxe gospodăreşti, cu condiţia utilizării acestora numai pentru materialele şi substanţele admise (fără risc mare de incendiu) şi asigurării măsurilor de protecţie corespunzătoare.”

Conform prevederilor art 110 alin. (2), „în casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor se interzice amenajarea boxelor ori locurilor de lucru, depozitarea materialelor, mobilierului sau obiectelor, …, care ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor, precum şi accesul personalului de intervenţie”, arată reprezentanţii ULAL Arad.

Pe lângă toate reglementările privind normele generale de apărare împotriva incendiilor, Legea 230/2007 de înfiinţare, organizare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari prevede la articolul 18 ca „în cazurile în care în clădirile de locuinţe unul dintre proprietari sau chiriaşi împiedică, cu bună ştiinţă şi sub orice formă folosirea normală a clădirii de locuit, creând prejudicii celorlalţi proprietari sau chiriaşi, după caz, proprietarii sau reprezentantul legal al acestora pot solicita instanţei să hotărască măsurile pentru folosirea normală a clădirii, precum şi plata daunelor.”

 

Sursa: www.newsar.ro / Foto: www.amfostacolo.ro

Category: njwc.info
Tags: , , ,

Lasă un răspuns

Meniu