Vezi aici care este componența comisiilor din cadrul Consiliului Local Municipal!

  • njwc.info
  • June 30, 2016
  • 0

Consilierii locali municipali s-au întâlnit, astăzi, în prima lor şedinţă extraordinară.

Ordinea de zi a cuprins aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 – 2020 şi constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016–2020.

Astfel, comisiile de specialitate ale consiliului local  al Municipiului Arad sunt următoarele:

COMISIA 1

Buget-finanţe, activităţi economice

  COMISIA 3

Patrimoniu, agricultură,

servicii publice

1. BIBARŢ Laurenţiu – Călin 1. BIBARŢ Laurenţiu – Călin
2. BOGNAR Levente – Grigorie 2. RIVIŞ –TIPEI Lucian
3. PISTRU – POPA Simona – Geanina 3. SZABO Mihai Iosif
4. MARIŞ Florin 4. STRONA Giovanni
5. SĂPLĂCAN Gheorghe 5. BURUC Cosmin Alexandru
6. CHEŞA Ilie 6. STOENESCU Anca – Patricia
7. TODOR Adrian 7. LUPAŞ Marin
 

 

COMISIA 2

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi turism

 

 

COMISIA 4

Cultură, sănătate, învăţământ, familie, muncă, protecţie socială, copii, culte, tineret şi sport

BOGNAR Levente – Grigorie 1. BULBUC Ionel
BOCA Bogdan – Vlad 2. ANDREŞ Laura
BARBEŞ Adrian 3. NAAJI Antoanela – Luciana
MARIŞ Florin 4. CISMAŞIU Mariana
CIUPE Ionel 5. DUMITREAN Adina – Liana
TODOR Adrian 6. STOENESCU Anca – Patricia
VĂRCUŞ Beniamin–Narcis-Cristian 7. FURĂU Gheorghe – Oto

Numărul de locuri cuvenit fiecărui grup de consilieri şi candidatului independent, potrivit configuraţiei politice este:

PNL + UDMR – 17 locuri; PSD + ALDE   – 10 locuri, candidat independent – Lupaş Marin – 1 loc.

 

Leave a Reply

brute cooler for sale

источник