Spaţiile comune de la blocuri pot fi închiriate

  • njwc.info
  • iulie 25, 2016
  • 0

Spaţiile comune de la blocuri pot fi închiriate, însă mulţi nu ştiu exact la ce pot folosi banii şi cum o pot face legal. De asemenea, bani la asociaţie se pot face şi din panourile publicitare instalate pe diverse părţi ale blocului.

 

Mai exact, Legea 230/2007 le oferă posibilitatea atât proprietarilor dintr-un condominiu, cât şi altor persoane să închirieze spaţiile comune din imobil. Pentru aceasta, e nevoie de acordul majorităţii (50% + 1) proprietarilor şi de acordul vecinilor direct afectaţi. Dacă se îndeplinesc aceste condiţii, spaţiile comune pot fi închiriate contra cost, în funcţie de suma pe care o decide fiecare asociaţie de proprietari.

 

Banii pe care îi primeşte asociaţia de proprietari în urma închirierii spaţiilor comune nu le revin proprietarilor, ci intră în fondurile asociaţiei, de regulă în fondul de reparaţii, fiind folosiţi pentru repararea proprietăţii comune.

 

Nu este un aspect pe care îl stabilesc asociaţiile, ci o reglementare cuprinsă în legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari:

Art. 13.

 

Veniturile obţinute din exploatarea proprietăţii comune aparţin asociaţiei de proprietari. Aceste venituri alimentează fondurile speciale ale asociaţiei de proprietari pentru reparaţii şi investiţii cu privire la proprietatea comună şi nu se plătesc proprietarilor.

 

Aceeaşi regulă se aplică şi în cazul panourilor publicitare instalate pe diverse părţi ale proprietăţii comune din bloc. Banii proveniţi din exploatarea în scop publicitar a proprietăţii comune revin tot asociaţiei, şi nu fiecărui proprietar în mod individual.

 

Ce beneficii au proprietarii în urma exploatării spaţiilor comune? Ei plătesc sume mai mici la fondul de reparaţii şi alte fonduri speciale ale asociaţiei.

 

„Asociatiile de proprietari se infiinteaza cu scopul reprezentarii si sustinerii intereselor comune ale proprietarilor, legate de folosirea bunurilor aflate în proprietatea comună indiviză din cladirea ce alcatuieşte un condominiu. Pentru buna funcţionare a asociaţiilor de proprietari se constituie în mod obligatoriu fondul de rulment şi fondul de reparaţii. Comitetul executiv al asociaţiei de proprietari are obligaţia de a urmări constituirea şi cheltuirea fondurilor asociaţiei respectând Legea 230/2007 de înfiinţare, organizare şi functionare a asociaţiilor de proprietari”, spune Dorina Lupşe, preşedinte U.L.A.L. Arad.

 

Fondul de rulment se constituie în scopul asigurarii plăţilor curente şi se dimensionează astfel încât să poată acoperi cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice cu cele mai mari cheltuieli.

Pentru repararea părţilor de construcţii şi instalaţii aflate în proprietatea comuna asociaţiile de proprietari  constituie un fond de reparaţii cu perioada de folosire limitată şi nu va putea fi folosit doar cu acordul adunarii generale în conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli.

 

Sumele rezultate din aplicarea penalităţilor de întârziere la plata cheltuielilor comune ale asociaţiei vor face obiectul fondului de penalităţi şi se vor utiliza numai pentru plata penalizărilor impuse asociaţiei de proprietari de către terţi şi pentru cheltuieli de reparaţii ale proprietăţii comune sau pentru alte cheltuieli de natură administrativă.

 

Un alt fond constituit în cadrul asociaţiilor de proprietari este fondul special format din veniturile obţinute din activităţi economice sau din alte activităţi.

 

„Fondul special cuprinde şi veniturile din închirierea proprietăţii comune şi aici avem – faţade pentru reclame şi firme luminoase,  terase pentru antenele operatorilor de telefonie şi TV, spaţii pentru desfăşurarea unor activităţi economice, etc. Aceste fonduri speciale se vor utiliza în exclusivitate pentru îmbunătăţirea confortului şi eficienţei condominiului, pentru întreţinerea şi repararea proprietăţii comune. În Arad avem asociaţii de proprietari care au realizat lucrări de reabilitare termică folosind fondurile speciale”, mai spune Dorina Lupşe.

Lasă un răspuns

www.best-products.reviews

etalon.com.ua/

https://topobzor.info