Programul Operațional Sectorial ‘Creșterea Competitivității Economice’-co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională ‘Investiții pentru viitorul dumneavoastră’

  • njwc.info
  • January 7, 2016
  • 0

Finalizarea proiectului ‘ Soluții inovative pentru fabricarea focarului pentru incineratoarele pe bază de biomasă peletizată (EcoPellet CDI)’

S.C Ecohorneț S.R.L, cu sediul în Chiajna, str. Italia nr. 4 județul Ilfov, derulează, începând cu data de 22.05.2014, proiectul ‘Soluții inovative pentru fabricarea focarului pentru incineratoarele pe bază de biomasă peletizată (EcoPellet CDI)’, cod SMIS 50318, co-finanțat prinFondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE), în calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Sectorial ‘Creșterea Competitivității Economice’.

Valoarea totală a proiectului este de 475.100,00 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este 310.800,00 lei. Proiectul s-a implementat în localitațile Chiajna si Constanța pe o durată de 19 luni.

Proiectul EcoPellet CDI este asociat cu proiectul EcoPellet, care a avut ca scop dezvoltarea unei linii de fabricație a componentelor pentru sistemele de incinerare a deșeurilor de biomasă peletizate. Componenta CDI a inclus activitățile de cercetare industrială, în vederea dobândirii de cunoștințe care să permită dezvoltarea unui avantaj competitiv pentru societatea S.C. ECOHORNET S.R.L., în parteneriat cu S.C. ET Innovative Solutions S.R.L.

Proiectul face parte integrantă din pachetul de proiecte asociat la polul de competitivitate MEDGreen ‘Polului național de competitivitate în promovarea sistemelor moderne de fabricație pentru implementarea principiilor economiei verzi’, contribuind la strategia de dezvoltare a polului.

Activitatile proiectului au constat în: analiza tehnologiilor de fabricație a focarului disponibile pe piața din România; dezvoltarea unei tehnologii inovative de fabricație a focarului și cercetări experimentale în vederea selectării unor soluții tehnologice optime care să permită realizarea focarului în condiții de preț și calitate competitive. Dobândirea de cunoștințe în urma activității de cercetare industrială a permis dezvoltarea unor soluții inovative, care au fost brevetate, iar rezultatele cercetării au facut obiectul unor publicații științifice.

Sursa: 

Leave a Reply

обращайтесь

узнать больше