Primarul din Alba Iulia si-a triplat salariul

  • njwc.info
  • august 1, 2017
  • 0

Urmare publicării Legii cadru nr. 153/28 iunie 2017, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, Art. 3, alin. (4), – Ordonatorii de credite au obligația să stabilească salariile de bază/soldele de funcție/salariile de funcție/soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile, drepturi salariale în bani și în natură prevăzute de lege, să asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în gradații, în condițiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu”.

Valoarea brută a salariilor propuse:

Primar (Mircea Hava) – 16.313 de lei

Viceprimar (Paul Voicu și Gabriel Pleșa) – 14.500 de lei

Administratorul public (Nicolaie Moldovan) – 11.600 de lei

Cabinetul primarului:

  • Șef cabinet – 6.818 de lei (spor pericol sau vătămătoare – 682 de lei)

Consilier – 6.364 de lei (spor pericol sau vătămătoare – 636 de lei)

Compartiment de organizare evenimente și promovare turistică

Consilier – 5909 de lei (spor pericol sau vătămătoare – 591 de lei)

Compartiment audit intern

Auditor – 4.501 de lei (spor pericol sau vătămătoare – 450 de lei)

Serviciul Protecție Civilă, Sănătate și Securitate în Muncă

Șef serviciu – 5.000 de lei (spor pericol sau vătămătoare – 500 de lei)

Serviciul Prognoze, Programe

Consilier Manager Proiect – 7.128 de lei (spor pericol sau vătămătoare – 712 de lei)

Serviciul Poliția Locală

Șef serviciu – 5.454 de lei (spor pericol sau vătămătoare – 546 de lei)

Biroul de ordine și liniște publică

Șef birou – 4.723 de lei (spor pericol sau vătămătoare – 472 de lei)

Polițist local cu studii superioare – 3.574 de lei (spor pericol sau vătămătoare – 375 de lei)

Direcția de Asistență Socială

Director executiv – 7373 de lei (spor pericol sau vătămătoare – 737 de lei)

Servicii Beneficii Primare și Evaluare Primară

Șef serviciu – 6.103 de lei (spor pericol sau vătămătoare – 610 de lei)

Compartiment venit minim garantat

Consilier cu studii superioare – 4990 de lei (spor pericol sau vătămătoare – 499 de lei)

Compartiment ajutoare financiare speciale

Consilier cu studii superioare – 4.990 de lei (spor pericol sau vătămătoare – 499 de lei)

Compartiment Protecția Copilului

Consilier cu studii superioare – 4.990 de lei (spor pericol sau vătămătoare – 499 de lei)

Compartiment Protecția Persoanelor cu Handicap

Consilier cu studii superioare – 4.990 de lei (spor pericol sau vătămătoare – 499 de lei)

Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor

Consilier cu studii superioare – 3.909 de lei (spor pericol sau vătămătoare – 391 de lei)

Compartiment cadastru

Consilier cu studii superioare – 4.091 de lei (spor pericol sau vătămătoare – 409 de lei)

Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Local

Șef serviciu – 5.909 de lei (spor pericol sau vătămătoare – 591 de lei)

Serviciul Întreținerea Domeniului Public

Șef serviciu – 5.636 de lei (spor pericol sau vătămătoare – 564 de lei)

Biroul Întreținerea Domeniului Public

Șef birou – 5.272 de lei (spor pericol sau vătămătoare – 527 de lei)

Lasă un răspuns

https://medicaments-24.com

www.eurobud.com.ua

pharmacy24.com.ua/sialis-tadalafil/sialis-60-mg/