Primăria prelungește pentru șase luni contractul cu Polaris M Holding

  • njwc.info
  • April 7, 2016
  • 0

Curățenia de pe străzile orașului(sau lipsa acesteia) va fi , din nou, subiect de discuții astăzi, într-o ședință extraordinară a CLM. Proiectul care vizează asigurarea continuității serviciilor de salubritate a fost reintrodus pe ordinea de zi, cu unele modificări, după ce la anterioara ședință extraordinară fusese exclus de la vot.
Ce se va întâmpla cu gunoaiele Aradului odată cu expirarea contractului Polaris M Holding și în lipsa organizării, la timp a unei licitații care să desemneze viitorul operator al serviciilor de salubritate? Greu de spus, având în vedere neimplicarea la timp a municipalității în această problemă. În disperare de cauză și sesizând( prea târziu) că străzile Aradului ar putea fi invadate de gunoaie după expirarea contractului cu Polaris și înainte de licitație, Primăria propunea suprataxarea arădenilor. Potrivit proiectului de hotărâre ce va intra astăzi la vot, ușor cosmetizat față de anterioara ședință, au fost eliminate taxele speciale care ar fi urmat să intre în vigoare. În schimb, aleșii locali urmeazză să își exprime acordul față de un act adițional prin care Primăria prelungește contractul cu Polaris.,, Durata concesiunii se prelungeşte pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.05.2016, respectiv până la data de 31.10.2016’’, se menționează în noul proiect. Și textul hotărârii care urmează să primească azi undă verde în CLM a suferit unele modificări: ,, Consiliul Local al Municipiului Arad constată şi are în vedere următoarele: la data de 30.04.2016 încetează contractul nr. 22/2004 încheiat cu SC Polaris M. Holding SRL, de concesiune a serviciului public de salubrizare menajeră în Municipiul Arad; serviciul public de salubrizare face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice de interes general, care au caracter permanent si regim de funcționare continuu, furnizarea acestuia neputând fi întreruptă şi că, potrivit legii, acest serviciu public se desfãşoarã sub controlul, conducerea sau coordonarea autoritãţilor administraţiei publice locale ori ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã, în scopul salubrizãrii localitãţii; până la data de 30.04.2016 nu poate fi îndeplinită obligaţia asumată de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADI-SIGD Judeţul Arad de atribuire a unui contract de delegare a serviciului public. În vederea satisfacerii interesului public general şi al asigurării continuităţii serviciului public de salubrizare menajeră în Municipiul Arad, pentru reglementarea unei situatii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitãrii unei grave atingeri aduse interesului public, până la data încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitarã ADI-SIGD Judeţul Arad, se aprobă măsurile cu caracter tranzitoriu prevăzute în prezenta hotărâre. Se aprobă prelungirea prin act adiţional, a contractului de concesiune nr. 22/30.04.2004, încheiat cu SC POLARIS M. HOLDING SRL, astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale succesive nr. 1-12, până la data încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare menajeră de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitarã ADI-SIGD Judeţul Arad, dar nu mai mult de 31 octombrie 2016. Se mandatează Primarul Municipiului Arad în vederea semnării actului adiţional, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad şi direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad şi se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală’’, se mai arată în proiectul de hotărâre.

Leave a Reply