Lămuriri ale conducerii ISJ cu privire la dosarul Mariei Borlea

Niciun comentariu

Având în vedere apariţia  recentă în presă a unor informaţii  cu privire  la corectitudinea procedurală a  ISJ Arad, manifestată în cazul  depunerii  dosarului pentru ocuparea funcţiei de Inspector Şcolar General Adjunct, de către d-na prof. Borlea Maria, facem următoarele precizări punctuale:

 

  1. D-na profesor Borlea Maria şi-a depus dosarul pentru ocuparea funcţiei de Inspector Şcolar General Adjunct în ziua de 4 mai 2016, în termen legal, în ultima zi de depunere a dosarelor conform Calendarului publicat în presă și afișat la avizierul ISJ Arad și pe site-ul instituției, potrivit Metodologiei aprobată prin Ordinul MECTS nr 5557/2011, modificată și completată şi anexei 4 la adresa Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Stiințifice nr. DGMRU nr. 455/18.04.2016. Se pot înregistra numai dosarele care sunt complete și îndeplinesc toate condițiile legale prevăzute la Art. 4 din Metodologie. Lista cu dosarele candidaților preluate şi înregistrate de către Compartimentul Management Resurse Umane și  avizate de către Compartimentul Juridic al ISJ s-a afișat la finalul programului din ziua de 04 mai 2016, atât la avizierul ISJ cât și pe site-ul instituției în secțiunea Forum public, conform adresei cu nr. 376/M/04.05.2016.

Prin urmare, afirmaţia conform căreia d-na profesoară Borlea şi-ar fi depus dosarul în afara calendarului de depunere a dosarelor nu este reală.

In ceea ce privește conţinutul dosarului d-nei prof. Borlea, la data preluării și înregistrării acestuia de către ISJ Arad prin Compartimentul Resurse Umane și avizat ulterior de către Compartimentul Juridic, Adeverința, depusă în copie legalizată la notar, privind deținerea gradului didactic I în învățământ  face dovada obținerii acestuia în condițiile în care, potrivit Art. 4 lit. f din Metodologia de concurs,  actele necesare în acest sens pot fi și adeverințe.

  1. În conformitate cu dispoziţiile Art. 260 alin.3 lit. b din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, inspectorul şcolar general face parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general adjunct.
  2. Referitor la situaţia d-nei profesor Borlea ca fost director, membru în corpul naţional al experţilor în management educaţional şi cu gradaţie de merit , precizăm că pentru toate aceste trei situaţii  este suficientă obținerea  gradului didactic II în învățământ.
Category: Arad
Tags: , , , ,

Lasă un răspuns

topobzor.info

подробно
Meniu