Începe mobilitatea cadrelor didactice

  • njwc.info
  • februarie 18, 2016
  • 0

În judeţul Arad există 127 de posturi titularizabile (pe perioadă nedeterminată), din care 94 în mediul urban şi 33 în mediul rural. Dintre posturile titularizabile cele mai multe sunt: 21 învăţători în lb română; 15 educatoare în lb română; 6 limba engleză; 6 educatoare în limba germană; 6 profesori logopezi şi 6 educație fizică şi sport.

Astfel, în lunile februarie, martie, aprilie 2016 se vor desfășura următoarele activități de mobilitate a cadrelor didactice:

-depunerea la ISJ a dosarelor pentru completarea de normă didactică 17-19.02.2016

-susţinerea probelor practice/orale 22.02.2016

– sedinţă publică de soluţionare a completărilor de normă didactică 23.02.2016

-afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora pentru ocuparea posturilor prin transfer consimţit 25.02.2016

-depunerea la ISJ a dosarelor pentru restrângere de activitate 26.02-04.03.2016

-susţinerea probelor practice/orale 09.03.2016

-sedinţa publică de soluţionare a restrângerilor de activitate 22.03.2016

– depunerea la ISJ a dosarelor pentru pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ 25-30.03.2016

– susţinerea probelor practice/orale 04.04.2016

– depunerea la unităţile de învăţământ a dosarelor pentru pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ pentru obţinerea acordului de principiu 05-08.04.2016

-sedinţa publică de soluţionare a cererilor pentru pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ 22.04.2016

Lasă un răspuns

77713.majbutne.com.ua

www.profvest.com

У нашей фирмы полезный web-сайт , он описывает в статьях про детское платье харьков.