Consultarea publică sub lupă!

 • njwc.info
 • decembrie 10, 2015
 • 0

Joi, 10 decembrie, de la ora 11, la Biblioteca Județeană „A.D. Xenopol” din Arad, Academia de Advocacy și Coalitia 52, reprezentate de Mihnea Iuga, au susținut o conferință de presă în care au fost prezentate rezultatele cercetării “M-am decis să mă implic” – România 2015, și evidențiate cu precădere concluziile monitorizării aplicării Legii 52/2003 republicată în 2013 privind transparența decizională a autorităților publice.

Trebuie să înţelegem că, în afară de familie şi serviciu, mai avem şi viaţa civică prin care ne valorificăm drepturile conferite de calitatea de cetăţeni şi contribuabili. Aici relaţionăm cu autoritatea publică. De câte ori nu ne surprinde spargerea unei străzi, tăierea unor copaci, eliminarea unor spaţii verzi sau construirea unui bloc într-un cartier de case? N-ar fi trebuit să fim întrebaţi sau consultaţi înainte? Poate am fi avut alte sugestii. Puterea noastră se manifestă prin activism şi intervenţie. Legea L52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică ne oferă şansa de a propune argumentat, ce este convenabil pentru noi în orice proiect de act normativ al unei autorităţi publice, înainte de a se lua decizia.

– Radu Nicosevici, președintele Academiei de Advocacy

În spiritul acestui crez, prezenta cercetare este rezultatul monitorizării lunare, a aplicării L52/2003 modificată în 2013 privind transparența decizională în administrația publică din România, în perioada februarie – octombrie 2015, prin intermediul platformei online M-am decis sa ma implic! www.implicare-L52.ro, activitate a Proiectului ”Campaniile Coaliției 52 – conștientizare, monitorizare,consolidare, influențare”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, www.eeagrants.org , www.fondong.fdsc.ro .

Efortul de mobilizare, voluntar, depus de reprezentantii organizatiilor legal constituite si al cetatenilor Romaniei, a avut în vedere, cu precădere, următoarele:

 • Intensificarea aplicării prevederilor L52/2003 modificata in 2013, privind transparența decizională a administrațiilor publice, atât din perspectiva drepturilor reprezentanților societății civile și a cetatenilor, cat și din perspectiva obligațiilor autorităților publice în procesul de elaborare a actelor normative și a politicilor publice.
 • Evidentierea interacțiunii dintre societatea civilă și autoritățile publice, în ceea ce priveste operationalizarea lunara a prevederilor L52/2003 modificata in 2013, privind transparenta decizionala a administratiilor publice.

Prin această analiză, s-a urmărit atât calitatea dialogului între instuțiile publice si societatea civilă – rezultată din analiza ratei de răspuns la solicitările adresate, cât și transparența decizională și implicarea societății civile în procesul decizional – rezultată din analiza pe conținut a răspunsurilor primite.

Concluzii generale preliminare

A. Perspectiva autoritătilor publice cu privire la L52/2003 modificată în 2013, privind transparența decizională a autorităților publice.

 • În primele 3 luni de transmitere consecventă a solicitării de informații de interes public, în scopul intensificării aplicării L52/2003 modificată în 2013, privind transparența decizională a autorităților publice, autoritățile publice au oferit în majoritatea lor, răspunsuri complexe în limbaj administrativ, încercând să cuprindă în fraze puține informațiile publice solicitate.
 • În următoarele luni, s-a constatat o creștere a cunoașterii prevederilor L52/2003 modificată în 2013, privind transparența decizională a autorităților publice, începând să răspundă clar la solicitările de informații. De la lună la lună s-au constatat modificări de conținut la răspunsurile transmise emitenților de solicitări de informații publice.
 • Din răspunsurile înregistrate se constată că autoritățile publice investigate, în majoritatea lor sunt atente la obligațiile pe care le au în prevederile L52/2003 modificată în 2013, privind transparența decizională a autorităților publice. Puține dintre acestea își depășesc aceste obligații, venind în sprijinul interacțiunii cu cetățenii, prin organizarea de dezbateri publice din proprie inițiativă.
 • În ultimul trimestru, din răspunsurile primite s-a constatat că unele autorităti publice și-au creat un răspuns standard, nemodificat de la o lună la alta, primind același conținut de la lună la lună (exemplu Primaria Municipiului Craiova)

B. Perspectiva societății civile, în interacțiunea sa, la procesul de elaborare al deciziei publice, prin prisma prevederilor L52/2003 modificată în 2013, privind transparența decizională a autorităților publice.

 • Intervenția volutară a cetățenilor și reprezentanților de organizații ale societății civile de a transmite, într-o cadență lunară, o solicitare de informații de interes public, conform L544/2001, a generat un interes de interacțiune cu autoritățile publice și o creștere a experienței acestora, în utilizarea acestui instrument în relație cu instituțiile publice.
 • Transmiterea cu frecvența lunară a solicitării de informații de interes public, în vederea intensificării aplicării L52/2003 modificată în 2013, privind transparența decizională a autorităților publice, a condus la cunoașterea prevederilor acestei legi din perspectiva societății civile și a condus la responsabilizarea autorităților publice în a operaționalizarea inclusiv a acestei legi, în cadrul aparatelor lor administrative.
 • Reprezentanții societății civile și cetățenii implicați în acest proces, s-au limitat cu precădere, la trasmiterea lunară a acestei scrisori de solicitare de informații de interes public, fără a se implica în solicitarea de dezbateri publice sau depunere de opinii scrise, la proiectele de acte normative aflate în consultare publică.
 • Din răspunsurile primite la setul de 7 întrebări, se constată că societatea civilă, în ansamblul sau, este încă inertă în interacțiunea sa cu autoritățile publice, în procesul de consultări publice.

Rezultatele cercetării “M-am decis să mă implic”, februarie – octombrie, România 2015, sintetizate cu sprijinul voluntar al domnului Mircea Kivu, sociolog, pot fi vizualizate pe larg AICI.

Cum stă municipiul Arad?

mihnea iuga consultarea publica sub lupa poza 1

„Mai este mult de muncit în direcția aplicării literei dar și spiritului Legii privind transparența decizională a autorităților publice, atât din partea cetățenilor și societății civile, cât și din partea reprezentanților administrației locale și centrale.”

– Mihnea Iuga

Rezultate detaliate din Regiunea de Vest și în speță din municipiul Arad pot fi găsite pe platforma proiectului, la fel ca și arhiva cererilor trimise dar și a răspunsurilor primite de Primărie. Pe scurt, respectarea prevederilor Legii 544/2001 nu este totală, având zone destul de îmbunătățit, după cum reiese și din graficul de mai jos.

Statistici ARAD procente

Comparativ cu Timișoara (grafic dreapta), suntem în urmă, Primăria condusă de Nicolae Robu fiind mai rapidă în a răspunde solicitărilor de cereri la informații de interes public.

Statistici AR - TM procente 1

Chiar dacă nu este în regiunea noastră, administrația locală din Arad se poate lăuda că a întrecut Drobeta-Turnu Severin (grafic dreapta).

Statistici AR - MH procente

Județul Timiș se descurcă mai bine și la partea de consultări publice față de Arad.

Statistici AR - TM procente 2

Consultați și ANEXA comunicatului de presă.

 

 

Lasă un răspuns