Camera de Comerț arădeană pregătește inspectori în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

  • njwc.info
  • septembrie 21, 2016
  • 0

Camera de Comerţ, Industrie şiAgricultură a judeţului Arad organizează, în perioada octombrie – noiembrie 2016, cursul autorizat de Inspector îndomeniulsecurităţiişisănătăţiiînmuncă (cod COR 315723).

„Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă. În asta rezidă importanța cursului pe care îlorganizăm”, a declarat președintele CCIA Arad, arh. Gheorghe Seculici.

Tematicile cursului de 80 de ore sunt:

      Realizareaactivităţilor de prevenireşiprotecţie

      Realizareasemnalizării de securitateşi/sau de sănătate la locurile de muncă

      Instruirea şi informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii î nmuncă

      Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii  în muncă

      Prevenirea accidentelor de muncăşi a îmbolnăvirilor profesionale

      Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporarăde muncă

      Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii  în muncă

      Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă

Cursul se adresează absolvenților de studii liceale filiera teoretică în profil real sau filierea tehnologică în profil tehnic. Acte necesare (în copie): BI/CI, diploma de studii, certificat de naştere, certificat de căsătorie (dacă este cazul).

Membrii CCIA Arad au discount la plata tarifului.

Persoană de : prof. CARMEN CRIŞAN, telefon 0730 188 299, email [email protected]@ccia-arad.ro.

 

Lasă un răspuns

steroid-pharm.com/tritrenabol.html

http://steroid-pharm.com

http://agroxy.com