Acte necesare pentru eliberarea actului de identitate

  • njwc.info
  • octombrie 27, 2016
  • 0

În vederea eficientizării activităţilor pentru punerea în legalitate a cetăţenilor cu acte de identitate, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad face un apel către toţi cetăţenii pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, în vederea evitării situaţiilor neplăcute în care pot deveni contravenienţi la prevederile legii.

Întrucât cetăţeanului român îi revine obligaţia de a deţine un act de identitate valabil, acesta va solicita Serviciului local de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu, eliberarea unui nou document:

– cu minim 15 zile şi maxim 180 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate, respectiv în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, în cazul eliberării primului act de identitate ori, ca urmare a producerii unor modificări privind schimbarea numelui, schimbarea domiciliului, pierdere,furt,distrugere, deteriorare, etc.

 

Documentele pe care cetăţenii trebuie să le prezinte în susţinerea cererii pentru eliberarea actului de identitate, sunt:

 

      Cererea tip pentru eliberarea actului de identitate;

      Certificatul de naştere al solicitantului şi ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

      Certificatul de căsătorie/hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificat de divorţ/certificatul de deces al soţului decedat, original şi copie ( după caz);

      Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

      Consimţământul proprietarului spaţiului de locuit (după caz);

      Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, respectiv 7 lei;

      Timbru extrajudiciar în valoare de 5 lei sau documentul cu care se face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru care se percepe doar pentru următoarele situații: eliberarea cărții de identitate ca urmare a schimbării domiciliului (în aceeași localitate, dintr-o localitate în alta și din străinătate în România); preschimbarea buletinelor de identitate, respectiv înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței.

 

În cazul persoanelor care nu pot prezenta toate documentele prevăzute de lege pentru eliberarea cărţii de identitate, acestea vor fi puse în legalitate pe linie de evidență a persoanelor cu cărţi de identitate provizorii care, potrivit legii, reprezintă documente de identitate însă, nu constituie și documente de călătorie.

Lasă un răspuns

Купить Камагра 50 мг

www.220km.net

https://cialis-viagra.com.ua