480 de copii au fost înscrişi în altă circumscripţie

  • njwc.info
  • martie 25, 2016
  • 0

În data de 24.03.2016 la nivelul unităţilor de învăţământ au fost procesate 480 de cereri de înscriere pentru copiii care au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere, în urma aplicării criteriilor generale și specifice de departajare pe locurile rămase libere.
În data de 25.03.2016, au fost procesate 3 cereri de inscriere de către Comisia națională, cu ajutorul aplicației informatice și au fost repartizaţi la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri.

Lasă un răspuns

agroxy.com

http://agroxy.com

looking for surrogate mother